Vi er alle folk. Med ulike liv og interesser. Vi er motiverte. Vi er engasjerte. Vi er lagledere, trenere, musikere, venner, foreldre og besteforeldre. 

Vi er optimister, pessimister og realister. Vi er A-mennesker, B-mennesker. 

Vi er drømmere. 

Men fremfor alt, er vi Fagfolk