På Høiegården skal det  bygges til sammen ca 50 nye boliger hvor man vil kunne bo tett på naturen, turløyper og rekreasjonsområder sentralt i Haugesund.

Utbyggingen er godt i gang.