Vi har alle sentrale godkjenninger fra DIBK i  klasse 2 innenfor et bredt spekter av alle typer systemer.

Godkjenning dekker prosjektering og utførelse med kontroll innenfor de arbeidsområdene vi normalt arbeider innenfor.

I tillegg har vi en rekke kompetansebevis på våre ansatte som er relatert til spesialområder.

Teqva Haugesund AS har spesialkompetanse innenfor områder, våtrom, sprinkler, renseanlegg, høytrykksystemer, damp, produktkunnskap osv.

 

Logoer