Konekta ble startet høsten 2002 som et forpliktende og sterkt samarbeid mellom større, velrenommerte regionale norske rørentreprenører. Målsettingen er at samarbeidet i Konekta skal bidra til og styrke deltakerbedriftenes framtidige konkurranseevne og utvikling, og bedre deres forutsetninger for å kunne videreutvikle sine selskap som betydelige aktører i sine markeder under fortsatt lokalt eierskap.

Alle som er deltakerbedrifter i Konekta opererer som før i det lokale markedet i egen regi og under vårt godt innarbeidete navn. For alle våre kunder vil det være en trygghet å vite at vi som deltakere i Konekta med andre av landets ledende rørentreprenører, har lagt et best mulig grunnlag for å kunne møte framtidens utfordringer på en god måte.

Mer om Konektas deltakerbedrifter Dersom du vil ha en ajourført oversikt over de bedrifter som deltar i Konekta, kan du klikke deg inn på nettsiden, der du finner mer informasjon. www.konekta.no

Logo konekta