montør i arbeid

Vi gjør alltid vårt ytterste for at de prosjektene vi er involvert i skal bli mest mulig vellykket. Ofte er vi også med som Rådgivende entreprenør i tidlig fase.

Med solid fagkompetanse og sertifiserte ansatte

Hos oss jobber stolte fagfolk som leverer bærekraftige og solide løsninger. Våre ansatte har en  rekke kompetansebevis innen områder som damp, energiløsninger, høytrykksystemer, renseanlegg og sprinkler.   

Vi leverer alt fra planlegging og gjennomføring, til overlevering til drift og serviceavtaler. 

 

KONTAKT OSS